Виховна робота


Виховання - велика справа: воно вирішує долю людини.
В. Бєлінський

            
Класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює педагогічну діяльність з колективом учнів навчальної групи навчального закладу, окремими учнями, їх батьками, організацію і проведення позаурочної та культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку вихованців, їх соціального захисту.

Золоті правила класного керівника
Класний керівник:
 • має бути особистістю, гідною наслідування
 • викликає любов і повагу дітей до себе, якщо він сам любить, поважає кожну дитину й піклується про неї
 • повинен бути відвертим у стосунках з усіма учнями
 • має бути веселим, жартівливим
 • повинен раціонально використовувати свій час
 • повинен бути доброзичливим
 • має постійно самовдосконалюватися, розширювати свій кругозір
 • гаслом мають бути слова: «Пізнай самого себе й допоможи в цьому своїм учням»
 • повинен реалізовувати індивідуальнийпідхід до дитини, уміти її вислухати, підтримати в ній вогник самоповаги
 • має створити  учнівський колектив, у якому панують доброзичливі стосунки, шанобливе ставлення один до одного
 • повинен приймати тільки обдумані рішення
 • повинен любити й захищати дитину, поважати її почуття
 • повинен виховувати в дітей самодисципліну
 • — це та людина, яка любить дітей, володіє педагогічною майстерністю, постійно пробуджує в юному серці бажання бути сьогодні кращим, ніж учора, почуття самоповаги.

Основні критерії ефективності виховної роботи та оцінювання діяльності класного керівника
 • Рівень організованості класного колективу як у навчальній, так і в позаурочній роботі (дисциплінованість учнів, проведення нарад, обов’язковість виконання завдань учнівського колективу й органів учнівського самоврядування);
 • рівень навчальної мотивації учнів групи (динаміка підвищення якості знань, ефективність роботи з невстигаючими учнями, активність учнів групи в позаурочній діяльності тощо);
 • різноманітність форм організації позаурочного часу учнів;
 • динаміка зростання рівня вихованості учнів;
 • рівень розвитку учнівського колективу;
 • активність співпраці учнів із класним керівником;
 • зв’язок із сім’єю, участь батьків у виховному процесі;
 • робота з проблемними учнями, надання їм педагогічної підтримки на основі індивідуального підходу;
 • захищеність і комфортність перебування кожного вихованця в групі, училищі .

Показниками успішної діяльності класного керівника є:
 • високий рівень ефективності виховної роботи з учнівським колективом відповідно до вищезазначених критеріїв;
 • високий рівень розвитку творчої індивідуальності класного керівника, наявність у нього авторської педагогічної технології;
 • стиль взаємин, який визначається, перш за все, особистістю вихователя, системою педагогічних прийомів організації взаємодії з учнями;
 • включеність вихователя в життя групи (участь у різноманітних справах тощо);
 • високий рівень володіння вміннями поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати, зробити висновки й визначити нові завдання тощо);
 • активні співпраця й співтворчість із учнівським колективом;
 • контакт із батьками й залучення їх до співпраці;
 • володіння вмінням зацікавити вихованців, організувати їхнє дозвілля;
 • взаємний інтерес класного керівника й вихованців один до одного, повага учнів до класного керівника.


Немає коментарів:

Дописати коментар